1. Anasayfa
  2. Dünya Coğrafyası

Afrikanın Gelişmekte Olan Ülkeleri

Afrikanın Gelişmekte Olan Ülkeleri
Afrika'nın Gelişmekte Olan Ülkeleri
0

Güney Afrika Nüfusu yaklaşık 55 milyondur. Kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 13.500 dolardır. Gelir dağılımı oldukça adaletsizdir. Güney Afrika, Afrika’da gelişen ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Afrikanın Gelişmekte Olan Ülkeleri Turizm ve değerli madenler ülke ekonomisinin temelini oluşturur. Tarım sektörü diğer sektörlere göre gelişmemiştir.

Libya Kuzey Afrika’da bulunan Libya’nın nüfusu yaklaşık 6 milyondur. Kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 14.200 dolardır. Afrikanın Gelişmekte Olan ÜlkeleriEkonomisinin temel kaynağı petrol sektörüdür. Afrika kıtasının en büyük petrol kaynağına sahiptir. Aynı zamanda doğalgaz bakımından da zengin bir ülkedir.

Libya
Libya

Cezayir Yüz ölçümü olarak Afrika’nın en büyük ülkesidir. Ülkenin nüfusu 40 milyon civarındadır. Afrikanın Gelişmekte Olan Ülkeleri Kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 15.000 dolardır. Petrol ve doğalgaz bakımından oldukça zengindir.

 Cezayir
Cezayir

Botsvana Afrika’nın güneyinde yer alır. Nüfusu 2 milyonun üstündedir. Kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 16.900 dolardır. Ekonomisi diğer Afrika ülkelerine göre oldukça hızlı büyümektedir. Madenler ve değerli taşlar Botsvana ekonomisinin kaynağını oluşturur.

Botsvana
Botsvana

Gabon Afrika’nın batısında yer alır. Nüfusu yaklaşık 2 milyondur. Kişi başına düşen Gayrisafi Milli Hasıla ise 19.300 dolardır. Ülke ekonomisi petrole dayalıdır, bununla birlikte orman ürünleri ve madencilik de ilk sıralarda yer alır. Ülkede tarım sektörü yok denecek kadar azdır.

Gabon
Gabon

Mauritius Afrika’nın güneydoğu kısmında yer alır. Oldukça küçük bir ada ülkesi olan Mauritius’un nüfusu yaklaşık 1,5 milyondur. Afrikanın Gelişmekte Olan Ülkeleri Kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 20.500 dolardır. Ekonomisinde hizmet sektörü oldukça gelişmiştir. Son zamanlarda turizm sektöründe artan gelirler Mauritius ekonomisinin gelişmesinde etkili olmuştur.

Mauritius
Mauritius

Ekvator Ginesi Orta Afrika’da yer alır. Afrika kıtasının en zengin ülkesi konumundadır. Nüfusu yaklaşık 1.2 milyondur. Kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 38.700 dolardır. Ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalıdır. Petrol dışı sektörler pek gelişmemiştir.

Ekvator Ginesi
Ekvator Ginesi