1. Anasayfa
  2. Dünya Coğrafyası

Dünyadaki Akarsular

Dünyadaki Akarsular
Senn Nehri
0

Dünyadaki Akarsular Dünya üzerinde birçok özelliğe sahip akarsular mevcuttur. Ancak biz bu yazımızda dünya üzerindeki akarsulardan bir kısmını ve bu akarsuların bulundukları yerleri genel kültür mahiyetinde tanıtmaya çalışacağız.

Dünyadaki Akarsular ve Detaylar

Amazon Nehri

Güney Amerika bölgesinde yer almakta olan Amazon Nehri, dünya üzerinde en yüksek debiye sahip olan akarsudur. Yani dünya üzerinde en fazla miktarda su taşıyan akarsu havzasıdır.

Amazon Nehri
Amazon Nehri

Kongo Nehri

Orta Afrika’da yer almakta olan Kongo Nehri de Amazon Nehri gibi sularını Atlas Okyanusu’na dökmekte olan oldukça önemli bir akarsudur.

Kongo Nehri
Kongo Nehri

Nil Nehri

Orta Afrika’dan doğmakta olan Nil Nehri ortalama beş ülkeden geçmekte ve Mısır’dan Akdeniz’e dökülmektedir. Dünyanın en uzun nehri olarak bilinmekte olan Nil Nehri, döküldüğü yerde de dünyanın en büyük deltasını yani Nil Deltasını oluşturmaktadır. Birçok ülkeden geçmesine; yatağının dünyanın en uzun akarsu yatağı olmasına ve geçtiği yerlerin çorak olmasına rağmen sularını kaybetmeden denize ulaştırabilmesinin sebebi kaynağını ekvatordan almasıdır. Nil Nehri boyunca gelişip büyüyen medeniyetin adı da Mısır medeniyetidir.

Nil Nehri
Nil Nehri

Fırat ve Dicle Nehirleri

Kaynağını Doğu Anadolu’dan almakta olan bu nehirler, Irak’ta birleşerek buradan Basra Körfezi’ne dökülmektedir. Fırat ve Dicle nehirleri arasında gelişip büyüyen medeniyetin adı Mezopotamya medeniyetidir.

Fırat ve Dicle Nehirleri
Fırat ve Dicle Nehirleri

İndus ve Ganj Nehirleri

Güneydoğu Asya’da yer almakta olan bu iki önemli akarsu da Hint Okyanusu’na dökülmektedir. Tarihte Hint medeniyeti olarak bilinen medeniyet de bu iki nehir arasında gelişip büyümüştür. Ayrıca Ganj Nehri birçok Hintli tarafından kutsal kabul edilmekte ve günahları arındırdığına inanılmaktadır.

İndus ve Ganj Nehirleri
İndus ve Ganj Nehirleri

Sarı Irmak Gökırmak Nehirleri

Asya’nın doğusunda yer almakta olan bu nehirler, Çin’in en büyük akarsuları olma özelliğini taşımaktadır. Tarihte Çin medeniyeti olarak bilinen medeniyet de bu akarsular etrafında gelişip büyümüştür.

Sarı Irmak Gökırmak Nehirleri
Sarı Irmak Gökırmak Nehirleri

Volga nehri

Volga nehri
Volga nehri

Rusya’dan çıkmakta olan bu nehir Hazar Gölü’ne dökülmektedir.

Don Nehri

Rusya’dan doğup Karadeniz’e dökülen bu nehir de oldukça önemli bir akarsudur.

Tuna Nehri

Avrupa’dan doğmakta olan bu nehir de Karadeniz’e dökülmektedir.

Tuna Nehri
Tuna Nehri

Senn Nehri

Fransa’dan doğup Kuzey Denizi’ne dökülen bu nehir de özellikle Avrupa açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

Senn Nehri
Senn Nehri

Obi, Lena, Yenisey Nehirleri

Yılın bir bölümünde donmakta olan bu akarsular Kuzey Buz Denizi’ne dökülmektedir.

Obi, Lena, Yenisey Nehirleri
Obi, Lena, Yenisey Nehirleri

Mississippi Nehri

Kuzey Amerika’da yer almakta olan önemli akarsulardan biridir.

Mississippi Nehri Nerede
Mississippi Nehri Nerede