Mauritius

D
Dünya Coğrafyası

Afrikanın Gelişmekte Olan Ülkeleri

3 May, 2018 888

Güney Afrika Nüfusu yaklaşık 55 milyondur. Kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 13.500 dolardır. Gelir dağılımı oldukça adaletsizdir. Güney Afrika,...