1. Anasayfa
  2. Bilgi

İstanbul Kız Kulesi Tarihçesi

İstanbul Kız Kulesi Tarihçesi
0

İstanbul Kız kulesi tarihçesi oldukça derindir. Kız Kulesi’nin tarihi ayrıca milattan önce beşinci yüz yıla kadar dayanmaktadır. Meşhur Kule, Yunanlar tarafından İstanbul Boğazı’nın Üsküdar Salacak sahiline yakın bir alana özenli bir şekilde kurulmuştur. Üsküdar’da bulunan Kız Kulesi günümüzde Roma İmparatorluğu’ndan kalma tek mimari eserdir. Tarihi boyunca bu kule birçok farklı amaçla kullanılmıştır. Aynı zamanda hakkında pek çok farklı efsane ve rivayetler üretilmiştir. Kız Kulesi’nin daha önceleri küçük bir köyden ulaşılan bir alanda olduğu bilinmektedir. Yani geçmiş dönemlerde Kız Kulesi’nin bulunduğu alan son derece küçük bir köydü ve bu kuleye de köy içerisinden erişim sağlanıyordu.

Resmi Kaynaklara Göre Kız Kulesi

Resmi kaynakları baz alan tarihçilere göre, Kız Kulesi’nden eski belgelerde ilk defa milattan önce 400’lü yıllarda söz edildiği belirtilmektedir. Bilindiği kadarı ile Kız Kulesi’nin ilk yapılış amacı deniz ticareti için bir gümrük noktası oluşturmaktır. Yani İstanbul Kız Kulesi tarihi ele alındığı zaman Kız Kulesi’nin yapılış amacının gümrük noktası oluşturmak olduğu söylenebilir. Bu noktanın oluşturulmasını sağlayan ise Atinalı bir komutandır. Ancak Kız Kulesi hakkında en az şey bilinen eserlerden bir tanesidir. Birçok farklı rivayet bulunsa da hiçbirinin doğruluğu kanıtlanmamaktadır.

Roma Zamanında Kız Kulesi

Romalı tarihçilere göre Kız Kulesi’ni yaptıran kişi, Roma tarihinde son derece önemli bir role sahip olan hanedanlıklardan Komnenos handanlığına mensup, İmparator Manuel Komnenos’tur. Yapım tarihi 1143 – 1180 yılları olarak belirtilmektedir. Bazı kaynaklara göre ise 1110 yılında yapılmıştır.

Fakat bu dönemin farklı imparatorlara denk geldiği göz önünde bulundurulduğunda ve bu imparatorların döneminde Kız Kulesi’nden söz edilmediğine dikkat edildiğinde, gerçek tarihin daha yeni olduğu fikri ortaya çıkmaktadır. İmparatorun bu kuleyi yaptırmasında iki farklı neden bulunmaktadır. Bunlardan birinci boğazın denetim altında olmasını sağlamak, ikincisi ise ticari gemilerden vergi almaktır. Roma döneminde İstanbul Kız Kulesi tarihçesi bu şekilde ele alınmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Yeri

İstanbul’un fethedilmesinden sonra Kız Kulesi, genellikle sürgün ya da matem yeri olarak kullanılmıştır. Kulenin herhangi bir şekilde savunma ya da koruma amaçlı kullanımı söz konusu değildir. İstanbul Kız Kulesi Tarihçesi Bazı tarihçiler bizzat Fatih Sultan Mehmet’in emri ile burada yeni bir kule yapılmaya başlandığını söylemektedir. Bu kulenin ne amaçla yapılacağı bilinmemekle beraber yine gümrük kontrol amacı ile kullanılacağı tahmin edilmektedir.